Binära optioner: handelsstrategier

Utveckling av handelsstrategi är en nyckelfaktor när vi tar upp framgång av handlare för binära optioner. Det är viktigt att notera att strategier är väldigt individuella och utvecklas ofta stegvist som resultat av många försök och misstag. I vissa fall är det lämpligt att ändra strategin beroende på marknadstrender och handlarens personliga drag. Man väljer en viss strategi utgående från kunskaper om marknaden, investerarens finansiella resurser och förmågan att analysera och lita på intuition. I alla fall är det bra att som minimum förstå grundläggande handelsstrategier på optionsmarknaden.

Här beskriver vi mest populära och relativt enkla strategier som används av tradingproffs för binära optioner och aktörer på andra börser.

"Tjur" (bull) strategi baseras på prisökning. Man använder strategin när man förväntar aktieökning. I detta fall köper du tillgångar "high" med hjälp av "high / low" instrument. Vid rätta prognoser stiger vinsten upp till 90%, vid felaktiga – erbjuder vissa mäklare investeringsavkastning på 10-15%.

"Björn" (bear) strategi baseras på prisnedgång. Allt är lika enkelt som i "bull" strategi, fast handlaren köper aktier med prognoser "low". Det ger också upp till 90% vinst vid effektiv realisation och ibland möjlighet till investeringsavkastning på 10-15% i fall man gör fel prognos.

"Fånga trenden" (Catch the trend). Det är välkänt att ordet "trend" inom binära optioner betyder mer eller mindre långvarig aktierörelse upp eller ner. Att "Fånga trenden" är att avgöra tidsmässigt i vilken riktning optionen kommer att gå.

"Range Trading" strategi används i verktyg " Range ", " Boundary ". Om du märker att optionen inte har några som helst uppenbara trender som går upp eller ner och dess pris står på ungefär samma nivå är det läge att välja "Range Trading ". Nämligen att definiera gränser för prisfluktuationer och investera vid rätt tidpunkt.

"Martingale Principen" är en intressant och omfattande strategi som minskar risken. Strategin baseras på principen av fördubbling för varje följande köp. Om investeraren köpte en option för $5, men misslyckades med prognoser och förlorat, då investerar man $10 vid nästa tillfälle. Fel gissning igen? Fortsätt med nästa option, fast för $20. Och så vidare tills man lyckas med rätt prognos. Strategin förutsätter att man är beredd att investera en slant.

AAlla ovannämnda strategier är populära hos handlare och är grunden för mer komplicerade strategier och kombinationer. Kom ihåg att vara uppmärksam och investera försiktigt. Det är inte en bra ide att köpa optioner och prognostisera dem utan nödvändiga kunskaper. Ibland finns det inte så mycket tid för analys på grund av begränsade perioder och man är tvungen att fatta beslut snabbt. Men även i sådana situationer är det önskvärt att åtminstone vara på en välbekant marknad och investera varsamt. Dock vet vi att varje handlare slutligen utvecklar en egen "inre röst" ...

Lycka till med handeln!

➨ Gå till terminologin
➨ Välj en pålitlig mäklare